ฟีลา พลัส

บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายเย็บอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์มานานกว่า25ปี และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม Garment ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้เราเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพสูง เราทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอไทย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยึดมั่นในความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่เข้มแข็ง  ผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จด้วยกัน เรามั่นใจว่า ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพจะสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี  ดังปรัชญาที่ว่า ความสำเร็จของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา

 

 

 

 

 

3 เพิ่ม 2 ลด เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

เพิ่ม  

  • เพิ่มผลผลิต
  • เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์
  • เพิ่มความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

ลด

  • ลดต้นทุนการผลิต
  • ลดความสูญเสียของสินค้าคงคลัง

เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด 

เราจะดำเนินการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ตามข้อกำหนด ISO9001:2000

 

     1.   มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

 

     2.   จัดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนองลูกค้า

             

     3.   ประสานงานกับผู้ขายรายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าและบริการตรงความต้องการของบริษัทฯ

             

     4.   ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้ตรงตามข้อกำหนด ISO9001:2000 และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง