บริษัทมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เราให้บริการด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด  เริ่มตั้งแต่การเทียบสีที่ต้องการ , การรับOrder ,  การตรวจเช็คStock สินค้า จนถึงการส่งมอบที่รวดเร็วตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนั้นบริษัทยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

   เนื่องจากการขนส่งนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆ องค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารการขนส่งและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งองค์กรเอง

  การบริหารการขนส่งที่ดีนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีคุณภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา สภาพของสินค้าที่ไม่บุบสลาย และการจัดส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วนไม่สูญหาย ทำให้การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

   ทางเราจึงมีบริการการขนส่งตรงถึงลูกค้าภายในภูมิภาค และจะพัฒนาต่อไปในระดับประเทศ และอาเซี่ยนต่อไป

  การจัดการระบบการบริหารงานและสร้างมาตรฐานการทำงานในบริษัท การมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร สร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด

   บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จึงจัดเตรียมโทรศัพท์ 10 คู่สายไว้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้า

โดยเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8:30-17:30 ซึ่งมีการให้บริการดังนี้
- บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายและหลังการจำหน่าย
- ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ
- รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ