เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด 

เราจะดำเนินการภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ตามข้อกำหนด ISO9001:2000

 

     1.   มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

 

     2.   จัดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนองลูกค้า

             

     3.   ประสานงานกับผู้ขายรายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าและบริการตรงความต้องการของบริษัทฯ

             

     4.   ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้ตรงตามข้อกำหนด ISO9001:2000 และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง