ผลิตภัณฑ์ idealtex
มาตรฐานและคุณภาพการผลิต
การบริการ

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายเย็บอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่มีประสบการณ์มานานกว่า25ปี บริษัทเป็นผู้ผลิตด้ายเย็บอุตสาหกรรมป้อนให้กับ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Garment) ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community : AEC)

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้เราเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพสูง เราทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพี่อการมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอไทย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และการสร้างพันธมิตรคู่ค้าที่เข้มแข็ง ผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จด้วยกัน เรามั่นใจว่าความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพ จะสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ดังปรัชญาที่ว่า "ความสำเร็จของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา"