ฟีลา พลัส

บริษัท ฟีลา พลัส จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นด้ายเย็บอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์มานานกว่า25ปี และจัดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม Garment ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้เราเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพสูง เราทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งทอไทย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยึดมั่นในความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเป็นพันธมิตรคู่ค้าที่เข้มแข็ง  ผ่านโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จด้วยกัน เรามั่นใจว่า ความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมด้ายเย็บคุณภาพจะสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี  ดังปรัชญาที่ว่า ความสำเร็จของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา